• பட்ஜெட் விவாதத்தின்போது டிஓஜே தொடர்பான கேள்விகளுக்கு ஒட்டுமொத்த தடை இல்லை

    2:30 PM Monday, October 24, 2016 | 0 comments

    2017  பட்ஜெட்  மீதான   விவாதங்களின்போது   அமெரிக்க    நீதித்துறை(டிஓஜே)   வழக்கு    தொடர்பில்    எழுப்பப்படும்   கேள்விகள்    நீதிமன்றத்தை  அவமதிப்பதாகுமா   என்பது    கேட்கப்படும்   கேள்விகளை  வைத்தே  முடிவு   செய்யப்படும். பூச்சோங்    டிஏபி   எம்பி    கோபிந்த்  சிங்  டியோ,   டிஓஜே   வழக்கு  தொடர்பில்    33  வாய்மொழிக்  ...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali