• நஜிப்புக்கு எதிராக மகாதிர் எதிரணியுடன் சேரமாட்டார்

    12:04 PM Sunday, April 19, 2015 | 3 comments

      பிரதமர் நஜிபுக்கு எதிரான தமது போராட்டத்தில் தாம் லிம் கிட் சியாங் அல்லது வேறு எவருடனோ சேர்ந்துகொள்ளப் போவதில்லை முன்னாள் பிரதமர் டாக்டர் மகாதிர் முகமட் கூறினார். “நஜிப்பை இறக்குவதற்கு தாம் எவருடனும் சேர்ந்து வேலை செய்யவில்லை, நிச்சயமாக...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali