• மீரியில் மாணவி ஒருவரை ‘மதமாற்றம்’ செய்யும் முயற்சி

    3:13 PM Friday, March 27, 2015 | 1 comment

    14-வயது தியாக்குருடினை  மதமாற்றம்  செய்ய  முயன்று  அம்மாணவன்  பராகுவாட்  அருந்திய  வழக்கு  இன்னும்  தீர்க்கப்படாத  நிலையில்  சரவாக்கிலும்  இதேபோன்றதொரு  சம்பவம்  நிகழ்ந்துள்ளது. இதில்  13-வயது  இபான்  பெண்ணான  சப்ரினா  அனாக்  ங்கும்பாங்- கை  ஓர்  ஆசிரியரும்  மற்றவர்களும்  வலுக்கட்டாயமாக  மதமாற்றம் ...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali