• அன்வார் பிஎன்னைக் கவிழ்க்க ரிம100 மில்லியன் கொடுக்க முன்வந்தார்

    7:35 PM Thursday, November 27, 2014 | 0 comments

    வெளியுறவு  அமைச்சர்  அனிபா  அமான்,  2008-இல், பக்கத்தான்  ரக்யாட்  புதிய  அரசாங்கம்  அமைக்க  சாபாவின்  10 எம்பிகளுடன் கட்சிமாறினால்  ரிம100 மில்லியனும்  துணைப்  பிரதமர்  பதவியும்  கொடுக்க  அன்வார்  இப்ராகிம் தரப்பு முன்வந்தது  என  கோலாலும்பூர்  உயர்  நீதிமன்றத்தில்  இன்று ...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali