• ரபிஸி: எண்ணெய் நிறுவனங்களின் ஆதாயம் பாதுகாக்கப்படுவதை நிறுத்துவீர்

    8:31 PM Monday, November 24, 2014 | 2 comments

    எரிபொருள்  விலைகளை  மிதக்கவிடும் அரசாங்கத்தின் புதிய  நடைமுறையைத்  தற்காத்துப்  பேசும்  இளைஞர், விளையாட்டு  அமைச்சர்  கைரி  ஜமாலுடினைச்  சாடிய  பிகேஆர்  உதவித்  தலைவர்  ரபிஸி  ரம்லி,  விலைகள்  மிதக்க  விடப்பட்டாலும்  எண்ணெய்  நிறுவனங்களின்  ஆதாயத்துக்கு மட்டும்  ஆபத்தில்லை  என உத்தரவாதம் ...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali