• எம்பி வேட்பாளர் தேர்வு பேட்டிக்கு வான் அஸிசா அழைக்கப்படவில்லை

    1:00 PM Saturday, September 20, 2014 | 2 comments

      சிலாங்கூர் மந்திரி புசாராக நியமிக்கப்படுவதற்கு ஒருவரை தேர்வு செய்வதற்காக சிலாங்கூர் அரண்மனை மூவரை பேட்டி கண்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அந்த மூவரில் பிகேஆர் தலைவர் டாக்டர் வான் அஸிசா வான் இஸ்மாயில் இடம்பெறவில்லை. பாஸ் கட்சியின் சிலாங்கூர் மாநில ஆட்சிக்குழு...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali