லங்காவியில் மகாதிரைத் தோற்கடிக்கும் பெரும் பொறுப்பை ஏற்றிருப்பவர் நவாவி

கெடா   பிஎன்,  லங்காவியின்  இப்போதைய   எம்பி   நவாவி   அஹமட்டே    அந்த   இடத்தில்    மீண்டும்   களமிறக்கப்படுவதாக    அறிவித்துள்ளது.

57வயது  பொறியாளரான  நவாவிக்கு   எதிராக  தேர்தல்   களத்தில்   நிற்கப்போகிறவர்    டாக்டர்  மகாதிர்  முகம்மட்.     இப்படி   ஒரு   நிலை   வரும்   என்பதை    நவாவி    கனவிலும்   நினைத்துப்  பார்த்திருக்க    மாட்டார்.

ஜூலை  மாதம்  வந்தால்  93  வயதாகும்  மகாதிர்  பக்கத்தான்  ஹரப்பானின்   பிரதமர்   வேட்பாளருமுவார்.

2013  பொதுத்   தேர்தலில்  நவாவி  11, 861   வாக்குகள்   பெரும்பான்மையில்   வெற்றி  பெற்றார்   என்பது  குறிப்பிடத்தக்கது.

கெடா  வேட்பாளர்  பட்டியலை   வெளியிட்ட   கெடா  பராமரிப்பு   மந்திரி   புசார்  அஹ்மட்  பாஷா,   தாம்  சுகா  மெனாந்தி   சட்டமன்றத்   தொகுதியில்   போட்டியிடப்போவதாக    தெரிவித்தார்.  முன்பு   பக்கார்   பாத்தா   என்ற  பெயரில்  விளங்கிய    அத்தொகுதியில்   அவர்  ஆறாவது   தடவையாக   போட்டியிடுகிறார்.

பராமரிப்புப்  பிரதமர்   நஜிப்   அப்துல்   ரசாக்கின்  அரசியல்    செயலாளர்   கஜாலி  இப்ராகிம்,    அவரின்  சகோதரி   காமா  நோரியா   இப்ராகிமுக்குப்  பதிலாக    பெடு   சட்டமன்றத்   தொகுதியில்   களமிறக்கப்படுகிறார்.

பிஎன்  மாநிலத்தைத்      தக்கவைத்துக்கொள்ளும்  பட்சத்தில்   கஜாலியே  கெடாவின்   அடுத்த     மந்திரி  புசார்   என்று  கூறப்படுகிறது.

2013 பொதுத்  தேர்தலில்  பிஎன்   போட்டியிட்ட   15   நாடாளுமன்ற   இடங்களில்   பத்திலும்  36   சட்டமன்ற   இடங்களில்   21-லும்   வென்றது.