ஸாகிட்: ‘பிஎன் போன்ற’ புதிய கூட்டணி அமைக்க வேண்டும்

தலைப்புச் செய்தி ஜூன் 23, 2018
பிஎன் போன்ற ஒரு புதிய பல்லின கூட்டணியை அமைக்க வேண்டும் என்று பிஎன் இடைக்காலத் தலைவர் அஹமட் ஸாகிட் ஹமிடி கூறுகிறார். ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஜூன் 23, 2018
  கடந்த பொதுத் தேர்தலில் பாரிசான் நேசனல் (பிஎன்) தோல்வியடைந்ததைத் தொடர்ந்து, பிஎன் கூட்டணி உறுப்புக் கட்சியான கெரக்கான் கட்சியும் அக்கூட்டணியிலிருந்து ...
செய்திகள் ஜூன் 23, 2018
பக்கத்தான்  ஹரப்பான்  அமைச்சரவைப்  பட்டியலில்  பேராக்  டிஏபி   தலைவர்  இங்கா   கொர்  மிங்  இடம்பெற  மாட்டாராம் டிஏபி    வட்டாரங்களிலிருந்து   கிடைத்த    தகவல்   ...
செய்திகள் ஜூன் 23, 2018
சர்ச்சையாகியுள்ள   கிழக்குக்கரை   இரயில்   திட்டத்துக்கு   ஆகும்   செலவைக்  குறைப்பதற்குச்     சீனாவுடன்     மறுபேரம்   பேசி   மறு ஒப்பந்தம்      செய்துகொள்ள   முடியுமா    என்று    அரசாங்கம்   ...