போலீஸ்: நஜிப் கோல்ப் விளையாட வந்தார், ஓடிப்போவதற்காக அல்ல

தலைப்புச் செய்தி ஜூன் 18, 2018
  வெளிநாடு செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கும் முன்னாள் பிரதமர் நஜிப் மற்றும் அவரது துணைவியார் ரோஸ்மா நாட்டை விட்டு ஓடிப்போக முயற்சிக்கிறார்கள் ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஜூன் 18, 2018
கோலாலும்பூர்-  சிங்கப்பூர்   அதிவிரைவு  இரயில்   திட்டத்துக்குப்  பதிலாக   செலவுகுறைந்த   மாற்றுத்    திட்டமொன்று   அரசாங்க  ஆலோசகர்  மன்றத்தின்   பார்வைக்குக்  கொண்டுவரப்பட்டுள்ளதாக   த    ஸ்டார்   ...
செய்திகள் ஜூன் 18, 2018
பிரதமர்   டாக்டர்  மகாதிர்   முகம்மட்   வார  இறுதிக்குள்   புதிய   அமைச்சர்களை    அறிவிக்கக்கூடும்    என்று  துணைப்   பிரதமர்    டாக்டர்   வான்  அசிசா  வான்  ...
செய்திகள் ஜூன் 18, 2018
பக்கத்தான்   ஹரப்பான்    தொடர்ந்து    ஆட்சியில்   இருக்க   வேண்டுமானால்   மலேசியர்களின் - குறிப்பாக,  நடுத்தர,  குறைந்த   வருமானம்  பெறும்   மலாய்க்காரர்களின் -பொருளாதாரப்  பிரச்னைகளுக்குத்   ...