போக்கா சட்ட கைதிகளை உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் – சுவராம்!…

தலைப்புச் செய்தி மே 21, 2018
பிரதமர் துன் மகாதீர், போலீஸ் தடுப்புக்காவலில் மரணங்கள் மற்றும் சித்திரவதைகள் நிறுத்தப்படவேண்டும் என்றும், கைது செய்யபட்டவர்களை முறையாக நடத்த வேண்டும் என்றும், ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் மே 21, 2018
  பினாங்கு முன்னாள் முதல்வர் லிம் குவான் எங் மற்றும் வணிகர் பாங் லி கூன் ஆகியோருக்கு எதிராக இன்று தொடங்கவிருந்த ...
செய்திகள் மே 21, 2018
அல்தான்துயா ஷாரிபு கொலை வழக்கு தொடர்பான உண்மைகளைத் தெரியப்படுத்த வேண்டுமானால், தனக்கு மன்னிப்பு வழங்க வேண்டுமெனக் கேட்கும் சிரூல் அஸாரின் கோரிக்கைக்கு ...
செய்திகள் மே 20, 2018
டாக்டர் மஸ்லி மாலிக் கல்வி அமைச்சராக தனது பணியைச் செய்ய, அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பளிக்க வேண்டுமென அனைத்து தரப்பினரையும் லிம் கிட் ...