‘கண்டிப்பாக சீர்திருத்தப்பட வேண்டும்’ என்ற பட்டியலில் முதன்மையான இடத்தில் நிதி…

தலைப்புச் செய்தி ஆகஸ்ட் 20, 2018
அரசாங்க அமைப்புகளில் கண்டிப்பாக சீர்திருத்தப்பட வேண்டியவை பற்றிய பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பது, டைம் ஸைனுடின் கருத்துப்படி, நிதி அமைச்சு. அரசாங்கத்திற்கு ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஆகஸ்ட் 21, 2018
பிரதமர் டாக்டர் மகாதிர் முகம்மட் , பெருமக்கள் மன்றம்(சிஇபி) த்தின் சேவை, அதிலும் குறிப்பாக அதன் தலைவர் டயிம் சைனுடினின் சேவை ...
செய்திகள் ஆகஸ்ட் 21, 2018
முன்னாள் சாபா முதல்வர் மூசா அமான், லண்டன், கிளமெண்டைன் சர்ச்சில் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை முடிந்து சொந்த மாநிலத்துக்குத் திரும்புகிறார். மருத்துவர்கள் வேண்டாமென்று ...
செய்திகள் ஆகஸ்ட் 20, 2018
  பிஎன் ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் நாடாளுமன்ற மேளவை, தேவான் நெகாரா, எதிர்பாராத நிலையில் விற்பனைகள் வரி மசோதா 2018-ஐ ஏற்றுக் கொண்டுள்ளது. ...