மசீச தலைமைச் செயலாளர் ஓங் போட்டியிட தேர்வு செய்யப்படவில்லை

தலைப்புச் செய்தி ஏப்ரல் 24, 2018
  14 ஆவது பொதுத் தேர்தலில் போட்டியிட  மசீச தலைமைச் செயலாளர் ஓங் கா சுவான் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. இரு தவணைகளுக்கு ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஏப்ரல் 24, 2018
பக்கத்தான்   ஹரப்பான்  கட்சிகள்   அவற்றின்   வேட்பாளர்  பட்டியல்களை   இறுதி   செய்துவரும்   வேளையில்  பிகேஆர்   ஜோகூருக்கான   அதன்  எட்டு   நாடாளுமன்ற   வேட்பாளர்கள்   12  ...
செய்திகள் ஏப்ரல் 24, 2018
பினாங்கு   பிஎன்  14வது  பொதுத்  தேர்தலுக்கான    அதன்  வேட்பாளர்களை   ஜாலான்   மெக்கலிஸ்டரில்    உள்ள   மாநில   கெராக்கான்   தலைமையகத்தில்  இன்று   அறிவித்தது. அந்நிகழ்வில்   ...
செய்திகள் ஏப்ரல் 23, 2018
நேற்றிரவு, கோல சிலாங்கூரில் நடந்த பக்காத்தான் ஹராப்பான் செராமாவில் சிலாங்கூர் மாநிலத்திற்கான பிகேஆர் வேட்பாளர்களை பிகேஆர் அறிவித்தது. இருப்பினும், அந்த வேட்பாளர் ...