ஜொகூர் சுல்தான் முன்னிலையில், 10 ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் சத்தியப்பிரமாணம்

தலைப்புச் செய்தி ஏப்ரல் 22, 2019
ஜொகூர் சுல்தான், சுல்தான் இப்ராஹிம் சுல்தான் இஸ்மாயில் முன்னிலையில் ஜொகூர் மாநில புதிய ஆட்சிக்குழு உறுப்பினர்கள் 10 பேர் சத்தியப் பிரமாணம் ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஏப்ரல் 23, 2019
பெர்சத்து மலாய்க்காரர் உரிமைகளைத் தற்காப்பதற்காக அதை அம்னோவுடன் ஒப்பிடுவதோ இனவாதக் கட்சி என்று முத்திரை குத்துவதோ கூடாது என அதன் தலைமைச் ...
செய்திகள் ஏப்ரல் 23, 2019
டிஏபி சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர், பல்கலைக்கழகத்துக்கு முந்திய மெட்ரிகுலெஷன் கல்வித் திட்டத்தைச் சில தரப்பினர் அரசியலாக்குவதை நிறுத்திக் கொண்டு அதற்குத் தக்கதொரு ...
செய்திகள் ஏப்ரல் 23, 2019
ரந்தாவ் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து முகம்மட் ஹசானே தொடர்ந்து அம்னோ தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்கிறார் அக்கட்சியின் உதவித் தலைவர் ...