ஜொகூர் ஆட்சிக்குழுவில் 3 புதிய முகங்கள் தோன்றலாம்

தலைப்புச் செய்தி ஏப்ரல் 22, 2019
ஜொகூர் மாநிலப் புதிய ஆட்சிக்குழுவில், 3 புதிய முகங்கள் வரலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர்களில் இருவர் தெனாங் சட்டமன்ற உறுப்பினர், முகமட் ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஏப்ரல் 22, 2019
வாங் கெலியான் ஆர்சிஐ|| 2015-இல் தாய்- மலேசிய எல்லை அருகில் பெர்லிஸ், வாங் கெலியானில் அடர்ந்த காட்டுப்பகுதியில் ஆள்கள் தங்குவதற்கான முகாம்களையும் ...
செய்திகள் ஏப்ரல் 22, 2019
ஜோகூரின் புதிய மந்திரி புசார் டாக்டர் ஷருடின் ஜமால், யாருடன் இணைந்து பணியாற்றுவது வசதியாக இருக்குமோ அப்படிப்பட்டவர்களை ஆட்சிக்குழுவில் வைத்திருப்பதாகக் கூறினார். ...
செய்திகள் ஏப்ரல் 22, 2019
டிஏபியை விமர்சிப்பவர்கள் குறைகூறுவதுபோல் முக்கிய விவகாரங்களில் அது வாயைப் பொத்திக்கொண்டிருப்பதில்லை என அக்கட்சியின் துணைத் தலைமைச் செயலாளர் தெரேசா கொக் கூறினார். ...