அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஜூன் 24, 2019
ஜோகூர், பாசிர் கூடாங்கில் நச்சு வாயு கசிவினால் தேசிய ஒற்றுமைத் துறையின் ஒன்பது பாலர் பள்ளிகளை மூடுமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் ...
செய்திகள் ஜூன் 24, 2019
டாக்டர் மகாதிர் முகம்மட் எப்போது பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலகுவார், அவருக்குப் பின் யார் போன்ற கேள்விகள் ஒவ்வொரு நாளும் எழுப்பப்பட்டு அது ...
செய்திகள் ஜூன் 24, 2019
பாலியல் காணொளியுடன் இணைத்துப் பேசப்படும் பொருளாதார விவகார அமைச்சர் அஸ்மின் அலிக்குத் தம் ஆதரவு என்றும் உண்டு என்பதைப் பிரதமர் டாக்டர் ...