தமிழ்ப்பள்ளிகள் சீரமைப்புடன் சீராகச் செயல்படும் – கல்வி அமைச்சர்!

தலைப்புச் செய்தி அக்டோபர் 22, 2018
அனைத்து வகைகளிலும் கல்வியின் தரத்தையும் ஆசிரியர்களின் ஈடுபாட்டையும் உயர்த்த கல்வி அமைச்சு பல நிலைகளில் செயல்படும். அதன் ஈடுபாடு உயர்நிலை சிந்தனைக்கு ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் அக்டோபர் 22, 2018
டெக்சி ஓட்டுனர்களை “ஏமாற்றுப் பேர்வழிகள், மிரட்டிப் பணம் பறிப்பவர்கள்” என்று வருணித்த முன்னாள் தகவல் அமைச்சர் ஜைனுடின் மைடின், டெக்சி சேவையை ...
செய்திகள் அக்டோபர் 22, 2018
1எம்டிபி விவகாரத்துக்கு ஒரு முடிவுகாண விரும்பும் ஹிஷாமுடின் உசேன், அதற்காக தொழிலதிபர் லோ லோ-வை-  அவர்  எங்கு மறைந்திருந்தாலும்-   தேடிப் பிடித்துவர ...
செய்திகள் அக்டோபர் 22, 2018
அரசாங்கத்தில் மாற்றம் ஏற்படுவதற்கு முன்பு பரவலாக நிலவிய ஊழல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது, மக்கள் இப்போது ஊழல் பற்றிப் பேசுவதே இல்லை என்கிறார் பிரதமர் ...