ஏஜி அலுவலகம் பெங் ஹோக் மரணம் குறித்து மேலும் விசாரணை…

தலைப்புச் செய்தி ஜூலை 18, 2018
  டிஎபி சட்டமன்ற உறுப்பினரின் உதவியாளர் தியோ பெங் ஹோக் மரணம் குறித்து மேலும் விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்று சட்டத்துறை ...

அண்மைய செய்திகள்

செய்திகள் ஜூலை 18, 2018
இஸ்லாமிய   விவகாரங்களுக்கான   அமைச்சர்  முஜாஹிட்  யூசுப்   ராவா,  குறைந்த  வயது   திருமணங்களைக்  கண்டிக்கிறார்.  அது   சிறார்   உரிமைகளை  மறுக்கிறது,  தேச   நிர்மாணிப்பையும்   ...
செய்திகள் ஜூலை 18, 2018
  கடந்த பொதுத் தேர்தலில் கோல லங்காட் மக்களுக்கு வாக்களித்தபடி ஏழை மற்றும் குறைந்த வருமானம் பெறும்   குடும்பங்களுக்கு  உதவும்  வண்ணம், ...
செய்திகள் ஜூலை 18, 2018
லெபனானிய நகை  நிறுவனம்  ஒன்றிலிருந்து முன்னாள் பிரதமர்  நஜிப்   அப்துல்  ரசாக்கின்  துணைவியார்  ரோஸ்மா மன்சூருக்கு அனுப்பப்பட்ட நகைகள் குறித்து சுங்கத்துறையில்    ...