• பிரதமர் பதவி துறக்கிறார்

    11:49 PM Friday, June 24, 2016 | 2 comments

      ஆம். பிரிட்டீஷ் பிரதமர் டேவிட் கெமருன் பிரதமர் பதவியிலிருந்து விலகப் போவதாக அறிவித்திருக்கிறார். ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து அந்த அமைப்பின் உறுப்பினர் நாடான பிரிட்டன் விலக வேண்டும் என்பதற்கு பிரிட்டீஷ் மக்கள் 51.7/48.3 விழுக்காடு ஆதரவை பொதுவாக்களிப்பின் வழி தெரிவித்துள்ளனர்....

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali