• 1எம்டிபி மீதான பிஏசி விசாரணை தள்ளிப் போடப்பட்டது

    4:01 PM Monday, August 3, 2015 | 4 comments

    பொதுக் கணக்குக்  குழுவின்  விசாரணை  நிறுத்தி  வைக்கப்பட்டிருப்பதாகவும்  பின்னர்  அது  நடைபெறும்  என்றும்  1எம்டிபி-க்குத்  தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. “இன்று, நிதி  அமைச்சின்வழி  நாடாளுமன்ற பிஏசி  செயலாளரிடமிருந்து  2015  ஆகஸ்ட் 4, 5, 6, 17, 18  ஆகிய  நாள்களிலும்  செப்டம்பர் 8,...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali