• ஹிண்ட்ராப் 2.0 இனி வேண்டாம்! தீபாவளி தீர்மானமாகட்டும்!

    7:28 AM Tuesday, October 21, 2014 | 14 comments

    கா. ஆறுமுகம். தனி ஒரு மனிதனுக்கு உணவில்லையெனில் சகத்தினை அழித்திடுவோம் என்றார் பாரதி; யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்றார் புறனாற்றுக்கவி கணியன் பூங்குன்றனார். இவர்களோடு அறம் செய்யக் கோரிய ஔவையார், அரசியலுக்கும் நெறி வகுத்த வள்ளுவர், இப்படியான இத்யாதிகளோடு...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali