• நாஸிர்: மலேசியாவுக்கு எல்லாமே இறக்கம்தான்

    7:33 PM Friday, September 4, 2015 | 2 comments

      கடந்த சில மாதங்களாக, நாடு அரசியல் நெருக்கடியில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கையில் ரிங்கிட் தொடர்ந்து வீழ்ச்சி கண்டு வருகிறது. புகைமூட்டம் திரும்பி வந்துள்ளது, மலேசிய கால்பந்து குழு 10-0 அடிவாங்கியுள்ள வேளையில், பிரதமர் நஜிப்பும் அவரின் ரிம2.6 பில்லியன் நன்கொடை...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali