• பிரதமர்: 1எம்டிபி அத்தனை வங்கிக் கடன்களையும் கொடுத்து முடித்து விட்டது

    12:03 PM Thursday, March 30, 2017 | 0 comments

    2016   முடிய  ரிம50 பில்லியன்   கடன்  பட்டிருந்த   1எம்டிபி    அதன்   வங்கிக்  கடன்கள்,   குறுகிய-காலக்   கடன்கள்   அனைத்தையும்   கொடுத்து   முடித்து  விட்டதாக    பிரதமர்   நஜிப்   அப்துல்   ரசாக்    கூறியுள்ளார். “இப்போது   1எம்டிபி-க்கு    வங்கிக்    கடனுமில்லை,  குறுகிய-காலக்  கடன்களும்  இல்லை”,  என ...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali