• நஜிப்: பிஎன் தோற்றால் டிஏபிதான் ஆட்சி செய்யும்

    2:19 PM Wednesday, January 18, 2017 | 9 comments

    அடுத்த     பொதுத்   தேர்தலில்     பக்கத்தான்   ஹராபான்,   பார்டி   பிரிபூமி   பெர்சத்து   மலேசியா (பெர்சத்து)  கூட்டணி    வெற்றி  பெற்றால்,     டிஏபி   அரசாங்கத்தில்   உயர்ப்  பதவியை   வைத்திருக்கிறதோ   இல்லையோ,     ஆட்சி    செய்யப்போவது   அக்கட்சிதான்   என்று   பிரதமர்   நஜிப் கூறினார். “ஜனநாயகமும்    அரசியலும்     எண்ணிக்கையை   ...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali