• மகாதிர் சொல் கேட்பீர்: மெகா அணைகள் கட்டுவதை நிறுத்துவீர்

    2:40 PM Wednesday, January 28, 2015 | 1 comment

    சரவாக்  மாநில  அரசு, முன்னாள்  பிரதமர்  டாக்டர்  மகாதிர்  முகம்மட்  கூறும்  அறிவுரையைக் கேட்டு  மாநிலத்தில்  மெகா  அணைக்கட்டுகள்  கட்டும்  திட்டத்தை  நிறுத்த  வேண்டும். நேற்று  மகாதிர்  தெரிவித்த  கருத்துக்கு  எதிர்வினையாற்றிய  சரவா  ஆறுகள் பாதுகாப்பு  இயக்கம்(SAVE Rivers), ராட்சத ...

    Continue reading the story...Click Here

அண்மைய செய்திகள்

MORE IN LOCAL NEWS >>>

POPULAR POSTS

ENGLISH NEWS

MORE IN ENGLISH NEWS >>>

தமிழீழம் / இலங்கை செய்திகள்

MORE IN SRILANKAN NEWS >>>

தமிழகம் / இந்தியச் செய்திகள்

MORE IN INDIAN NEWS >>>

பன்னாட்டுச் செய்திகள்

MORE IN WORLD NEWS >>>

RECENT COMMENTS

articles
poems
makkal karutthu intersting komali